Sollicitatie Formulier

Voor de functie van:
Persoonsgegevens
Naam:
Voornaam:
Straat+huisnr:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Geslacht:
Burgelijke staat:
Aantal kinderen:
SOFI nr:

Opleidingen
OpleidingVanTotFunctie

Vroegere en huidige werkgevers
Naam werkgeverPlaatsVanTotfunctie

Huidige Betrekking
Wat is uw vaste salaris: (€) per
Loonschaal
Opzegtermijn
kan bij uw huidige werkgever geïnformeerd worden
Reden einde dienstverband bij huidige of laatste werkgever
Toelichting

Rijbevoegdheid
Welke categorie rijbewijs bezit u A   B   C   D   E  
Bezit u het chauffeursdiploma voor beroeps- en eigen goederenvervoer CCVB
Bent u in het bezit van het ADR certificaat (gevaarlijke stoffen) voor stukgoed
Bent u in het bezit van een bestuurderskaart voor de digitale tachograaf
Bent u ooit veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen
Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Heeft u medische klachten die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden? Zo ja, svp toelichten onderaan
Bent u ooit met justitie in aanraking geweest? Zo ja, svp toelichten onderaan
Heeft u bij vorige werkgever(s) aanrijdingen veroorzaakt ? Zo ja, svp toelichten onderaan
Toelichting

Vervoerservaring

Heeft u ervaring in en zo ja, hoelang in de volgende categorieën vervoer

Jaren
Solovrachtauto onder 7500 kg laadvermogen Nationaal   Internationaal  
Solovrachtauto boven 7500 kg laadvermogen Nationaal   Internationaal  
Vrachtauto- aanhangwagen combinatie Nationaal   Internationaal  
Trekker / Oplegger Nationaal   Internationaal  
Stukgoedvervoer Nationaal   Internationaal  
Andere soorten vervoer
In welke landen heeft u veel ervaring
NL   B   LUX   D   F   E   P   A  
CH   I   GB   DK   N   S   SF   PL  

Zijn er nog specifieke omstandigheden of opmerkingen uwerzijds, die van belang zijn in verband met de sollicitatie. Zo ja, s.v.p. nader toelichten

Heeft u bezwaar tegen het doen verrichten van een medische keuring en eventuele andere keuringen, die in verband met het aangaan van de dienstbetrekking noodzakelijk worden geacht:

•Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
•Het vermelden van onjuiste gegevens op dit formulier en het verstrekken van onjuiste gegevens bij uw sollicitatie,
kan in een later stadium aanleiding geven tot het beëindigen van het dienstverband.
uw CV:

Contact gegevensDe mors 21
7631 AH Ootmarsum
The Netherlands


Telefoon: +31 (0)541 291 282
Email:info@kamphuis-ootmarsum.nl